Pozvánka na konferenciu

Program konferencie

Vyhodnotenie konferencie

Zborník abstraktov

Príspevky autorov:

 

Ďakujeme všetkým autorom, ktorí umožnili zverejnenie svojich príspevkov na stránkach časopisu ADZ(PO)!