Kompulzívna porucha sexuálneho správania v ICD-11

Patarák, M.

Kompulzívna porucha sexuálneho správania je charakterizovaná pretrvávajúcim zlyhávaním ovládania intenzívnych, opakujúcich sa sexuálnych impulzov alebo nutkaní, ktoré vedú k opakujúcemu sa sexuálnemu správaniu. Príznaky zahŕňajú opakujúce sa sexuálne aktivity, ktoré sa stávajú ústredným záujmom života človeka až do bodu, v ktorom zanedbáva starostlivosť o svoje zdravie a o seba alebo iné záujmy, činnosti a povinnosti; početné neúspešné snahy významne redukovať opakujúce sa sexuálne správanie; a pokračovanie opakujúceho sa sexuálneho správania napriek nepriaznivým následkom alebo napriek malému alebo žiadnemu uspokojeniu z neho. Vzhľadom na dysregulované sexuálne správanie súvisí menovaná porucha s niekdajšou nozologickou jednotkou nadmernej sexuálnej túžby, ktorá je všeobecne známa pod názvom hypersexualita. V 11. revízii Medzinárodnej klasifikácie chorôb je kompulzívna porucha sexuálneho správania súčasťou porúch ovládania impulzov, hoci je skôr behaviorálnou závislosťou ako impulzívnou alebo kompulzívnou poruchou.

Kľúčové slová: hypersexualita - kompulzívna porucha sexuálneho správania - kompulzívne sexuálne správanie - závislosť od sexu