Úsmevy smutných mužov a ich smutná úsmevnosť

Květenská, I. – Patarák, M.