ODBORNÉ PODUJATIA – Archív


ODBORNÉ PODUJATIA – Aktuálne

 

POZVÁNKA NA ODBORNÉ PODUJATIE

10. Bojnická AT konferencia

(29.9. – 1.10.2017, Bojnice)

 
ORGANIZÁTORI:
Sekcia drogových závislostí Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS
Psychiatrické oddelenie Bojnice, NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

 

MIESTO KONANIA: Hotel Pod Zámkom, Bojnice
 
HLAVNÉ TÉMY:  1. Nové témy v závislostiach
                             2. Výkony a štandardné postupy v adiktológii
                             3. Spoluzávislosť
 
Dôležité termíny:
01.06.2017 – spustenie online nahrávania abstraktov
31.08.2017 – konečný termín pre nahlásenie aktívnej účasti a nahratia abstraktov
15.09.2017 – konečný termín pre nahlásenie pasívnej účasti a zaplatenie registračného poplatku prevodom
 
REGISTRÁCIA: Prostredníctvom Kongresového oddelenia Slovenskej lekárskej spoločnosti. Registrácia je platná až po uhradení registračného poplatku. Registračný formulár odošlite e-mailom alebo poštou na adresu:
Antónia Gulišová
Slovenská lekárska spoločnosť (Kongresové oddelenie)
Cukrová 3, 813 22 Bratislava
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
REGISTRAČNÝ POPLATOK:
    do 15.9.2017 (vrátane)  po 15.9.2017 a na mieste
 členovia sekcie DZ SPsS SLS a študenti   20 €  30 €
 nečlenovia sekcie DZ SPsS SLS  40 €  50 €
Aktívny účastník ako prvý autor (nefiremnej) prednášky / posteru: 50 % redukcia z registračného poplatku.
Bankové spojenie: č. ú.: 4532012/0200
IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012                     BIC: SUBASKBX
Variabilný symbol: 17 1050 4431                                   Poznámka: uveďte svoje Priezvisko a Meno
 
ABSTRAKTY: Nahrávanie abstraktov prebieha v termíne od 1.6. do 31.8.2017 prostredníctvom tohto ONLINE FORMULÁRA.
 
UBYTOVANIE: Ubytovanie si vybavujú účastníci individuálne mailom na adresu recepcie hotela: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (uveďte heslo: ATKONF2017).
 
STRAVA: Jednotný poplatok stanovený na mieste pokryje všetky stravovacie náklady počas celého podujatia.
 
KONTAKT: Hlavný koordinátor: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., za kongresové oddelenie: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
Tešíme sa na Vašu účasť!
za programový a organizačný výbor MUDr. Miroslav Grohol
predseda Sekcie drogových závislostí SPsS SLS