ODBORNÉ PODUJATIA – Archív


ODBORNÉ PODUJATIA – Aktuálne

 

POZVÁNKA NA ODBORNÉ PODUJATIE

13. slovenská a 57. česko-slovenská AT konferencia

(28.9. – 30.9.2018, Bardejovské Kúpele)

 
NOVÉ: Program AT konferencie na stiahnutie cez tento LINK.
 
HLAVNÝ ORGANIZÁTOR: Sekcia drogových závislostí Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS
KOORDINÁTOR: MUDr. Miroslav Grohol, Psychiatrické oddelenie NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov
HLAVNÁ TÉMA:  Tradícia a inovácia v domácej adiktológii
 
Dôležité plánované UDALOSTI počas AT konferencie:
  1. Zhromaždenie členov Sekcie drogových závislostí a Voľby do výboru a dozornej rady sekcie na nasledujúce 4-ročné obdobie.
  2. Sekcia drogových závislostí pripraví pre lekárov vzdelávací kurz “Základy substitučnej liečby závislosti od opioidov”.
  3. Sekcia drogových závislostí pripraví pokračovanie Okrúhleho stola na aktuálne témy v poskytovaní adiktologických služieb a ktorého súčasťou bude odovzdanie agendy novému výboru.
  4. Sekcia drogových závislostí podporí najlepšiu pôvodnú prácu (poster alebo prednášku) grantom, ktorým uhradí cestové a ubytovanie na nasledujúcu AT konferenciu prvému autorovi, prednosť v oceňovaní budú mať autori v špecializačnej príprave a mladí psychiatri do 35 rokov, podľa potreby podporíme aj publikáciu v ADZ(PO).
 
Dôležité TERMÍNY:
31. 8. 2018 – konečný termín pre nahlásenie aktívnej účasti a nahratia abstraktov
15. 9. 2018 – konečný termín pre nahlásenie pasívnej účasti a zaplatenie registračného poplatku prevodom
 
REGISTRÁCIA:
Prostredníctvom Kongresového oddelenia Slovenskej lekárskej spoločnosti. Registrácia je platná až po uhradení registračného poplatku (účastníci zo zahraničia môžu hradiť poplatok v rovnakej výške ako v predtermíne aj priamo na mieste). Vyplnený registračný formulár (na stiahnutie cez tento LINK) odošlite e-mailom alebo poštou:
Antónia Gulišová
Slovenská lekárska spoločnosť (Kongresové oddelenie)
Cukrová 3, 813 22 Bratislava
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mobil: +421 (0)915 777 153
 
Výška registračného poplatku:
 
do 15.9.2018 (vrátane)
po 15.9.2018 a na mieste
členovia sekcie DZ SPsS a študenti
30 €
50 €
nečlenovia sekcie DZ SPsS
50 €
70 €
Aktívny účastník ako prvý autor nefiremnej prednášky / posteru: 50% redukcia z registračného poplatku.
 
Úhrada registračného poplatku - bankové spojenie:
IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012
BIC: SUBASKBX
Variabilný symbol: 18 1171 4431
Poznámka: uveďte svoje Priezvisko a Meno
 
ABSTRAKTY:
Nahrávanie abstraktov pre aktívnu účasť prebieha do 31.8.2018 prostredníctvom online formulára cez tento LINK.
 
UBYTOVANIE:
Ubytovanie si vybavujú účastníci individuálne mailom na adresu recepcie hotela:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (uveďte heslo: ATKONF2018).
 
STRAVA: Jednotný poplatok stanovený na mieste pokryje všetky stravovacie náklady počas celého podujatia (odhad 30 eur).
 
KONTAKT:
registrácia, úhrada poplatkov: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
program, nahlasovanie workshopov, iné: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
                       
Tešíme sa na Vašu účasť!
za programový a organizačný výbor MUDr. Miroslav Grohol
predseda Sekcie drogových závislostí SPsS SLS