ODBORNÉ PODUJATIA – Archív


ODBORNÉ PODUJATIA – Aktuálne

 

POZVÁNKA NA ODBORNÉ PODUJATIE - prvá informácia

13. slovenská a 57. česko-slovenská AT konferencia

(28.9. – 30.9.2018, Bardejovské kúpele)

 
ORGANIZÁTORI:
Sekcia drogových závislostí Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS
Psychiatrické oddelenie NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov
MIESTO KONANIA: hotel Alexander, Bardejovské Kúpele
HLAVNÁ TÉMA: Tradícia a inovácia v domácej adiktológii