ODBORNÉ PODUJATIA – Archív


ODBORNÉ PODUJATIA – Aktuálne

 

POZVÁNKA NA ODBORNÉ PODUJATIE

 

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na další ročník AT konference 2019 (XXV. ročník výroční konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a 58. ročník AT sekce Psychiatrické společnosti SNN ČLS, JEP a AT sekce Slovenskej psychiatrickej spoločnosti), který se uskuteční ve dnech 2. – 6. 6. 2019 v prostorech Kongres hotelu Jezerka u Sečské přehrady a ponese se v duchu tématu „HUMOR V ADIKTOLOGII“.

Rezervace ubytování a stravování v Kongres hotelu Jezerka již byla zahájena. Na základě zkušeností z předchozích ročníků, kdy byl hotel vždy velmi brzy obsazen, si proto neváhejte rezervovat ubytování co nejdříve!

Věříme, že Vás zaměření konference zaujme. Veškeré podrobnosti naleznete na níže uvedené webové adrese AT Konference 2019. Za jakékoliv Vaše připomínky, nápady a jiné budeme velmi vděčni. V případě zájmu je posílejte na kontaktní email AT konference.

Důležitý termín:

26. 5. 2019 – uzávěrka pro přihlašování pasivních účastníků

Kontakt:
info(at)at-konference.cz
www.at-konference.cz
Těšíme se na shledání!
za organizátory prezident konference prim. MUDr. Petr Popov, MHA