Vedúci redaktor: MUDr. Michal Turček, PhD.

 

Zástupca vedúceho redaktora: MUDr. Eduard Višňovský

 

Členovia redakčnej rady:

MUDr. Miroslav Grohol (Bardejov)

doc. Mgr. Anton Heretik, PhD. (Bratislava)

MUDr. Mária Martinove, PhD. (Predná Hora)

MUDr. Mária Martinove ml. (Predná Hora)

prof. PhDr. Michal Miovský, PhD. (Praha)

MUDr. Ludvik Nábělek, PhD. (Banská Bystrica)

MUDr. Karel Nešpor, CSc. (Praha)

MUDr. Michal Patarák (Banská Bystrica)

MUDr. Werner Scholz (Bratislava)

doc. MUDr. Jozef Šidlo, CSc. MPH (Bratislava)

prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc. (Brno)

doc. MUDr. Karol Turček, CSc. (Nitra)

MUDr. Michal Turček, PhD. (Bratislava)

MUDr. Eduard Višňovský (Nitra)

 

Predchádzajúci vedúci redaktori:

prof. MUDr. V. Novotný, CSc. (2005 - 2012)

doc. MUDr. E. Kolibáš, CSc. (1990 - 2004)

MUDr. T. Miššík, CSc. (1970 - 1990)

MUDr. M. Turček (1968 - 1970)

MUDr. I. Hronová (1965 - 1967)