Vitajte

 

na oficiálnej internetovej stránke odborného časopisu

Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor),

založeného v roku 1965.

Dátum aktualizácie obsahu: 2020-06-15

 

 

...sledujte časopis aj na Facebooku...