Doc. MUDr. Karol Turček, CSc., sedemdesiatročný

Višňovský, E.