Kanabidiol pro alternativní léčbu závislostí

Šulcová, A.

Závislost je behaviorální porucha patologického vyhledávání určité činnosti, nejčastěji užívání drogy nebo také třeba přejídání či určité jiné (např. pracovní) aktivity, která je spojena s prokázanou deregulací neurobiologických systému CNS (v dorzálním striatu, globus pallidus, nucleus accumbens, hipokampu, thalamu, amygdale, orbitofrontálním a prefrontálním kortexu) a k funkčním změnám i u vnitřních životně důležitých orgánů. V posledních letech se jednou ze zkoumaných možností léčby závislostí stala aplikace psychotropně neaktivního kanabinoidu kanabidiolu. Jeho prokazovaná působení potlačující neurotoxické i behaviorální změny u závislostí v preklinických i klinických studiích jsou pádným důvodem pro jednoznačná odborná doporučení pro pokračování ověřování správnosti této indikační volby.

Kľúčové slová: závislost – neurobiologie – kanabidiol