Rozlúčka s MUDr. Ladislavom Frankovičom

Garaj, V.