Sté výročie narodenia zakladateľa časopisu Protialkoholický obzor, primára MUDr. Michala Turčeka

Turček, K.