Minimalizácia škôd spôsobených hazardom prostredníctvom nástrojov zodpovedného hrania a ich uplatnenie v zákone o hazardných hrách

Kurilla, A.

Používanie nástrojov zodpovedného hrania hazardných hier je popri iných regulačných prístupoch podskupinou nástrojov širšie koncipovanej stratégie minimalizácie škôd spôsobených hazardom. V predkladanej prehľadovej práci sa venujeme siedmim nástrojom zodpovedného hrania identifikovaným v literatúre: a) samovylúčenie; b) oznamy a vyskakovacie správy; c) stanovenie limitov pred hrou; d) maximálna výška stávky; e) nástroje sledovania správania; f) odstránenie bankomatov a zákaz alebo modifikácia prijímania bankoviek automatmi; g) vynútené prestávky v hre, nútené vypnutie automatov a regulácia otváracích hodín. Zhŕňame doterajšie poznatky o ich efektivite a venujeme sa ich implementácii na Slovensku, ktorú definuje zákon o hazardných hrách. Diskutujeme o možnostiach zefektívnenia nástrojov zodpovedného hrania uplatňovaných na Slovensku io ďalších možnostiach minimalizácie škôd.

Kľúčové slová: zodpovedné hranie hazardných hier – minimalizácia poškodenia – regulácia hazardných hier – zákon o hazardných hrách