K výkladu niektorých prejavov pri alkoholickej charakteropatii z hľadiska teórie podmieňovania

Fleischer, J. – Žucha, I.