Prečo je závislosť "syndrómom závislosti"?

Patarák, M. – Grohol, M.

Symptómy psychických porúch vytvárajú komplexy, ktoré označujeme ako syndrómy. Syndromologická diagnóza je v psychiatrii súčasťou diagnostického procesu, ktorý by mal končiť stanovením nozologickej diagnózy. 10. revízia Medzinárodnej klasifikácie chorôb však závislosť klasifikuje ako syndróm závislosti, čo je terminológia, ktorá nie je vyhovujúca ani vhodná, pretože závislosť je komplexná a chronická psychosomatická porucha, ktorej charakterizovanie ako syndrómu je krokom späť alebo prepadom na nižšiu diagnostickú úroveň.

Kľúčové slová: psychopatológia – syndróm – syndróm závislosti – syndromológia – závislosť