Pacienti léčení pro návykové nemoci v Psychiatrické léčebně Bohnice v letech 1994 – 2003

Nešpor, K.

V letech 1994 až 2003 došlo v Psychiatrické léčebně v Bohnicích k vzestupu počtu pacientů, u nichž se mezi prvními tře mi propouštěcími diagnózami vyskytovaly poruchy působné alkoholem (vzestup o 77 %) a jinými psychoaktivním látkami (vzestup více než 4x). K vzestupu došlo i u patologického hráčství (o 37 %). U problémů působených alkoholem byl největší vzestup zaznamenán u odvykacího stavu (zhruba 4x). U problémů působených jinými látkami nejrychleji stoupaly počty léčeb pro závislost (téměř 5x). Tento trend patrně odráží situaci ve společnosti, ale uplatňují se i další vlivy, z nichž některé v práci zmiňujeme.