Aktuálna legislatívna úprava znaleckej činnosti

Medveďová, S. – Kováč, P.