Prvý dojem zo vstupného psychiatrického vyšetrenia pri hospitalizácii pacienta – pilotná štúdia

Žucha, I. – Čaplová, T. – Izáková, Ľ.

Deväťpoložkovou analógovou škálou sa zistili dojmy hospitalizovaných psychiatrických pacientov po prvom psychiatrickom vyšetrení. Štvorpoložkovou analógovou škálou sa vyšetrili dojmy korešpondujúcich vyšetrujúcich psychiatrov. Izolovali sa niektoré štatisticky relevantné výsledky, ktoré môžu byt účinne vo formovaní terapeutického vzťahu a v pacientovom spracovaní terapeutického procesu.

Kľúčové slová: atmosféra na oddelení – pocity – dojmy