Analýza předepisování léčiv obsahujících kodein ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové v letech 1995 – 2001

Vanžura, M. – Kotlář, J. – Višňovský, P.

Autoři sledovali výdej léků a lékových kombinací obsahujících kodein ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové v letech 1995 – 2001 s použitím DDD (denní definovaná dávka) jako standardu. Do roku 2001 poklesl výdej kodeinu vyjádřeného jako DDD na 42,1 % hodnot roku 1995. Nejčastěji předepisované přípravky byly Alnagon (kombinace kodeinu, kys. acetylsalicylové, kofeinu a fenobarbitalu) a Korylan (kombinace kodeinu a paracetamolu), u nichž byl pokles v hodnotách DDD do roku 2001 na 43,9 % a 49,2 %.

Klíčová slova: kodein – analgetika – analýza preskripce – fakultní nemocnice