Diagnostika zneužívania psychotropných látok u pacientov so schizofréniou

Dóci, I. – Kovaničová, M. – Kovářová, M.

Vysoký výskyt škodlivého užívania alebo závislosti od psychotropných látok u pacientov so schizofréniou vyžaduje od klinických pracovníkov, aby rozoznali a presne diagnostikovali zneužívanie psychotropných látok aj pacientmi s touto vážnou psychózou. Na rýchle vyhľadávanie pacientov, ktorí môžu mať problémy s nadužívaním látok, sa používa niekoľko jednoduchých diagnostických nástrojov. Tento článok opisuje hlavné spôsoby a zásady diagnostiky zneužívania psychotropných látok u pacientov so schizofréniou.

Kľúčové slová: schizofrénia – diagnostika zneužívania psychotropných látok – CAGE – CAGEAID