Opatření k potírání drog v rámci Evropské unie

Hejda, J.

Následující článek provádí souhrn různých přístupů a postupů realizovaných na úseku drog na úrovni Evropské unie. Je nutno připomenout, že doposud odvedly orgány EU velký díl metodické práce v této oblasti, který je také reflektován v Akčnim plánu Evropské unie boje proti drogám (2001 – 2004). Účelem tohoto textu je demonstrovat různorodost technik, které mohou přispět k rozvoji přístupů ve středoevropském prostoru.

Klíčová slova: Evropská unie - Evropská komise - Evropské středisko pro sledování drog a drogových závislostí – opatření k potírání drogového problému – Akční plán Evropské unie boje proti drogám