Smrteľné následky užívania a zneužívania tramadolu v Slovenskej republike

Šidlo, J.

Tramadol je centrálne účinkujúce analgetikum všeobecne považované za relatívne bezpečné liečivo s relatívne nízkym potenciálom závislosti. Smrteľné intoxikácie sú zriedkavé a spojené s požitím vysokých dávok tramadolu. V niektorých krajinách sa opisuje narastajúci trend v užívaní a zneužívaní tramadolu. V Slovenskej republike je tramadol oficiálne dostupný len na lekársky predpis. Cieľom práce bola retrospektívna štúdia prípadov úmrtí súvisiacich s tramadolom v Slovenskej republike. Bola vykonaná analýza všetkých prípadov úmrtí súvisiach s užívaním alebo zneužívaním tramadolu v rokoch 2004 – 2015. V uvedenom období bolo evidovaných 106 prípadov. Výsledky štúdie ukázali významný nárast výskytu smrteľných následkov užívania resp. zneužívania tramadolu v Slovenskej republike.

Kľúčové slová: tramadol – užívanie – zneužívanie – predávkovanie – pitva – toxikologická analýza