Prednášková aktivita v oblasti AT na Slovensku za posledných 20 rokov

Novotný, V. – Kolibáš, E.