Publikačná činnosť v oblasti alkoholizmu a závislostí od iných psychoaktívnych látok na Slovensku v rokoch 1978 – 1997

Kolibáš, E. – Novotný, V.