Několik poznámek k efektivitě léčby alkoholové závislosti

Nerad, J. M. – Neradová, L.