Forenzně psychiatrické posuzování duševních poruch vyvolaných požíváním metamfetaminu

Pokora, J. – Novotná, J.