Reflexe vlastní recidivy u žen závislých na alkoholu

Vavřík, P. – Regerová, M.