Souvislosti mezi alkoholem a jinými návykovými látkami. Důsledky pro prevenci i léčbu

Nešpor, K. – Csémy, L.