Šéfredaktor časopisu Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor) – doc. MUDr. Eduard Kolibáš, CSc. – šesťdesiatnikom

Novotný, V.