Skúsenosti s použitím opioidov v detoxifikácii pri závislosti od heroínu

Kolibáš, E. – Kořínková, V. – Novotný, V. – Králová, M. – Somošová, J.