Některé psychoterapeutické postupy používané u patologických hráčů

Nešpor, K. – Prokeš, B.