Použitie psychofarmák pri liečbe závislosti od alkoholu

Nábělek, L. – Vongrej, J. – Krajčírová, D.