Práce se lží v koedukované terapeutické komunitě na oddělení pro léčbu alkoholismu a drogových závislostí v Psychiatrické léčebně Brno

Kostroňová, T. – Pokora, J. – Šťastný, V. – Zbořilová, L.