Změna chování. Peer prvek efektivních preventivních programů

Nešpor, K. – Csémy, L. – Pernicová, H.