Správa o činnosti AT sekcie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti (1991 – 1994)

Novotný, V.