Sociálne-psychiatrické charakteristiky osôb vyšetrených pre podozrenie zo závislosti od heroínu a iných drog

André, I. – Beniaková, J. – Čaplová, T.