Správa zo sympózia WHO o sociálnom a epidemiologickom výskume alkoholu a drog (Rotterdam, 17. – 19. 3. 1993)

Novotný, V.