Psychoterapeutická intervence při závislosti na alkoholu v rodině

Frouzová, M. – Mráčková, E. – Lešetická, J.