Informácia o postavení a úlohe laboratórií v Odbornom liečebnom ústave na Prednej Hore

Kovács, L. – Dorčáková, H.