Některé aspekty doléčování po ústavní protialkoholní a protitoxikomanické léčbě

Mráčková, E. – Frouzová, M.