Abúzus návykových látok u pacientov závislých od alkoholu

Kolibáš, E. – Novotný, V. – André, I.