Správa z pracovnej skupiny SZO komunitnej a municipálnej akcie proti alkoholu (Varšava, 18. – 20. 11. 1992)

Novotný, V.