Úspěšnost intervencí, možnosti a meze terapie u mladistvých toxikomanů

Votavová, M. – Beranová, M.