Výskyt kriminality u pacientov závislých od alkoholu

Turček, K.