Problematika alkoholizmu a iných drogových závislostí v starobe v lôžkových psychiatrických zariadeniach v SR

Kolibáš, E. – Hunáková, D.