Některé přístupy k diagnostice závislosti na alkoholu

Straka, V. – Straková, V.