Drogy a řízení motorových vozidel

Pokora, J.

Při vypracovávání znaleckých posudků z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie zadavatel často klade soudnímu znalci otázku, jaký měla stanovená hladina návykové látky vliv na řízení motorového vozidla, resp. zda vylučovala způsobilost k řízení motorového vozidla a požaduje porovnání s ekvivalentní hladinou alkoholu, kde je stanovena určitá tolerovaná mez. Podmínkou způsobilosti k řízení motorových vozidel je dle našeho názoru nulová hladina nealkoholových návykových psychotropních látek ze skupiny „ilegálních“ drog („illicit drugs“) v krvi. Nelze tu stanovit žádnou tolerovanou hladinu, jak je tomu u alkoholu. Z medicínského hlediska jsou rizika i minimálních hladin návykových psychotropních látek evidentní. Z právnického hlediska by navíc bylo absurdní definovat tolerovanou, povolenou hladinu u látek, jejichž výroba, distribuce a držení jsou dle novely trestního zákona závažnými zločiny s vysokými trestními sazbami.

 

Klíčová slova: návykové látky – psychostimulancia – metamfetamin – řízení motorových vozidel – znalecký posudek