Prevence a zvládání relapsu

Frouzová, M. – Mráčková, E.