Závislost jako problém medicínský

Straka, V. – Straková, V.