Kožné zmeny pri alkoholizme

Novotný, V. – Kolibáš, E. – Kolibášová, K.