Rozbor rodinnej a osobnej anamnézy u pacientov s alkoholickými psychózami. I. časť

Turček, K.