Správa zo VI. medzinárodného kongresu španielskej spoločnosti duálnej patológie (Madrid, 19. – 22. 6. 2019)

Nábělek, L. – Patarák, M.